En kaffeceremoni är en ritualiserad form av att bereda och dricka kaffe. Denna ceremoni är en av de mest kända delarna av arabisk, eritreansk och etiopisk kultur. Kaffe erbjuds när du besöker vänner, vidfestligheter eller ingår som en daglig del i livet.

Post a Comment